Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisine Dair Değerlendirme

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından organize edilmekte olan Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi uzun yıllardır düzenlenen bilimsel ve kamusal bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. İlki 2010 yılında düzenlenen sempozyum, giderek daha geniş katılımcılı bir bilimsel faaliyet haline dönüşmüştür. Aslına bakılırsa trafik olgusu, sadece gündelik hayatın önemli bir gerçeği olmaktan öte farklı ve derin anlamlar taşımaktadır. Her şeyden önce toplumların gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri olan trafik ve trafik güvenliği bu noktada oldukça önemli bir meseledir. Bu doğrultuda trafik güvenliği politikaları günümüzün temel gündemleri arasında yer alan en önemli kamusal odaklardan biri haline gelmiştir.

Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu

Ne var ki ülkemiz, trafiğin ve trafik güvenliğini önemini anlayan ve bu doğrultuda politika ve uygulamalar gerçekleştiren ülkeler arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere ülkemizin geride kalan yaklaşık son 10 yıllık sürecinde kara yolu ulaşımına yönelik birçok yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ön plana çıkan faaliyetlerin başında ise tüm kara yollarının çift şerit halinde düzenlenmesi ve böylece trafik akış ve güveliğinin sağlanabilmesi gelmektedir. Nitekim ülkemizde giderek artan araç ve sürücü sayısı ile günlük trafik olgusu bir hayli karmaşık ve sorunlu bir yapı haline gelmiştir. Öte taraftan ülkemiz yollarının kara yolu transit taşımacılığının en önemli ve uzun güzergâhlardan biri olması da trafik güvenliği kapsamında bir takım tedbirlerin alınmasını adeta şart koşmuştur. Bu çerçevede başta ülkemiz olmak üzere pek çok devlet çağın ihtiyaç ve gelişimleri doğrultusunda birçok düzenleme yapmaktadır.

Karayolu Trafik Guvenligi Sempozyumu Amaci nedir
Karayolu Trafik Guvenligi Sempozyumu Amaci nedir

Bu noktada belirtilmesi gereken ön önemli husus, trafik güvenliğinin sadece emniyet birimleri tarafından alınacak tedbirler ile sağlanamayacağıdır. Trafik alt yapısının güncelleştirilerek modernize edilmesi, trafikte bulunan bireylerin eğitim ve farkındalık seviyelerinin arttırılması ve olası kaza durumlarından ilk yardım hizmetlerinin hızlı ve profesyonel olarak gerçekleştirilebilmesi bu güvenlik protokollerinin bütüncül bir katılım ile sağlanabileceğini göstermektedir. Bu anlamda sadece kamusal kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin yeterli olamayacağı ortadadır. İşte ülkemiz akademisi tarafından düzenlenmekte olan ve devlet ricalinin de katılım göstermesiyle toplumda belirli bir farkındalığın belirmesine neden olan Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi bu noktadaki önemli bir açığı kapatmaktadır. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi için sponsorluk anlaşmaları canlı bahis siteleri ve casino siteleri tarafından finanse edilmektedir.

Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nin Bilimsel ve Kamusal İçeriği

Bu kapsamda başını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çektiği geniş tabanlı bir katılım ile 2010 yılından itibaren düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, trafik ve trafik güvenliği anlamında ülkemize önemli katkılar sunmakta ve çözüm önerileri getirmektedir. Bu bilimsel etkinlikte pek çok konu ele alınmakta birlikte genel olarak Trafikte saygı, Trafik güvenliğinin hukuki ve yasal süreçleri, Trafikte akıllı yaklaşım sistemleri, sürücülerin eğitim ve denetiminin trafik güvenliğine olan katkısı, trafikte tehlikeli madde taşımacılığı hakkında dikkat edilmesi gerekenler, sürdürülebilir şehirler için sürdürülebilir trafik gibi temalar ele alınmaktadır. Sempozyumda sıkılanlar için ise casino alanında blackjack siteleri, kumar alanında slot siteleri ile eğlenceli vakitte geçirebilirsiniz.

Tahmin edilebileceği üzere birçok bilim dalına mensup akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda onlarca farklı akademisyen tarafından birbirinden farklı konularda sunum yapılmaktadır. Öte yandan trafik sektöründe yer alan firmaların da sempozyuma katılımıyla birlikte trafik güvenliği politikaları kapsamında er alan ürünler, hizmetler ve yeni teknolojiler, çeşitli platform ve stantlarda katılımcılara tanıtılarak farkındalıkları arttırılmaktadır.

Sempozyumun en önemli faaliyet alanlarından biri de yaklaşık olarak 3 gün boyunca devam eden etkinlik süresince çocuklara trafik olgusunun ve trafik güvenliği öneminin çeşitli şekillerde aktarılıyor olmasıdır. Bu kapsamda okul öncesi eğitiminden başlamak üzere, ilköğretim ve orta öğretim seviyelerine yönelik olarak birçok interaktif, görsel ve işitsel eğitimler verilmektedir. Farklı yaş grubundaki öğrencilere yönelik olarak başta yaya güvenliği, yolcu güvenliği bağlamında çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Öte yandan öğrencileri olduğu kadar sürücüleri de odağa yerleştiren sempozyumun bu eğitsel sürecinde emniyet kemeri simülasyonları, alkol gözlüğü deneyimlemeleri ve eğitsel trafik parkı gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Son olarak Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi etkinliğinin en önemli noktalarından biri de, başta trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyondan elde edilen bilimsel bulguların bu sektörde yer alan ve trafiğin aktif olarak bir parçası halinde bulunan her bir kurum ve birey için verimli ulaşılabilir olması adına kitap olarak yayınlanmasıdır.